• บ้านชมตะวันรีสอร์ท ยินดีต้อนรับ

  สัมผัสธรรมชาติ ลมทะเล เย็นสบาย อาทิตย์ตกดินแสนโรแมนติก มาพักกับเรา บ้านชมตะวันรีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง

 • สำรองบ้านพักได้เลยค่ะ

  คุณสุมินตรา มัจฉาเกื้อ (เหมี่ยว)
  หรือติดต่อที่ 089-4783160
  Email: sumintra@banchomtawan.net

 • กินลม ชมวิว กับเรา บ้านชมตะวันรีสอร์ท

  สถานที่พัก สะอาด มีบริการบ้านพัก / ห้องพัก และสถานที่กางเต็นท์
  สำรองที่พ้กได้ที่
  คุณสุมินตรา มัจฉาเกื้อ (เหมี่ยว)
  หรือติดต่อที่ 089-4783160

 • ใหม่!!! บ้านเรือนตะวัน

  บ้านเรือนตะวัน 1-2 และ เรือนตะวัน 3-4 เป็นบ้านเรือนไทย มี 1 ห้องนอนแอร์ 1 ห้องน้ำ บริการ ทีวี ตู้เย็น พักได้ 2 ท่าน ราคา 2,000 บาท/คืน.

สำรองบ้านพัก

คุณสุมินตรา มัจฉาเกื้อ (เหมี่ยว)

โทรศัพท์ 089-4783160

หรือติดต่อที่ 

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนผังบ้านพัก

บ้านชมตะวันรีสอร์ทมีจำนวนบ้านหลายหลัง สามารถคลิกดูแผนผัง ตำแหน่งของบ้านที่ท่านต้องการพักได้เลย

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนผัง

ข้อมูลบ้านพักทั้งหมด

บ้านชมตะวันรีสอร์ทมีบ้านพักและเต็นท์บริการหลายหลังให้คุณลูกค้าเข้าพัก เชิญคลิกชมบ้านพักแต่ละหลังได้เลยค่ะ

ดูบ้านพักทั้งหมด

Error
 • MySQL server has gone away SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM lmspc_content AS a LEFT JOIN lmspc_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN lmspc_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN lmspc_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN lmspc_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN lmspc_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN lmspc_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM lmspc_categories AS cat JOIN lmspc_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN lmspc_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-02-10 10:38:00') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-02-10 10:38:00') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 9 MySQL server has gone away SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM lmspc_content AS a LEFT JOIN lmspc_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN lmspc_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN lmspc_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN lmspc_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN lmspc_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN lmspc_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM lmspc_categories AS cat JOIN lmspc_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN lmspc_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-02-10 10:38:00') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-02-10 10:38:00') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kcwxbba123/domains/banchomtawan.net/public_html/components/com_content/models/articles.php on line 482

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/kcwxbba123/domains/banchomtawan.net/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 282